تمدید برند

تمدید برند و علامت تجاری

براساس ماده ۱۴ قانون ثبت علائم تجاری مدت اعتبار برند ثبت شده ۱۰ سال می‌باشد و بعد از آن باید اقدام به تمدید برند تجاری نمود. تمدید علامت تجاری  برای دورهای بعد نیز بدون اشکال است.

مدت اعتبار از تاریخ تسلیم اظهارنامه صورت می‌گیرد و صاحب برند می‌تواند هر ۱۰ سال به ده سال تقاضای تمدید برند تجاری خود را نماید.

حق استفاده انحصاری از علامت تجاری در حقوق ایران تنها متعلق به کسی است که علامت تجاری را به ثبت رسانده. ثبت علامت تجاری اختیاری می‌باشد جز در مواردی که قانون ثبت آن را ملزم کرده باشد.

صاحب برند می‌تواند ثبت برند را تا شش ماه پس از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید نماید. و چنانچه مالک نسبت به تمدید برند تجاری خود اقدام نکند دیگر نسبت به آن علامت حقی نخواهد داشت و هر ذینفعی می‌تواند آن علامت را به نام خود ثبت نماید. همچنین اگر برند ثبت شده به مدت ۳ سال از تاریخ ثبت بی استفاده بماند هر شخص ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح درخواست به ابطال آن نماید.

برای ثبت علامات و هرطبقه محصول ،اداره ثبت کشور طبق تعرفه مقرر حق الثبت دریافت می‌کند، همچنین برای هر نمونه اظهارنامه و آگهی‌هایی که باید منتشر شود نیز مبالغی به عنوان هزینه از متقاضی ثبت اخذ می‌کند.

مراحل تمدید برند

 در مرحله اول متقاضی باید تقاضانامه‌ای به گونه نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی کامل شده مربوط به تجدید علامت به اضافه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و برای ضمیمه پرونده مدارک ابرازی را به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می‌نماید.

 بعد از وصول مدارک کارشناس پیش‌نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه کرده و تقاضا کننده برای رداخت حق الثبت به حسابداری رفته و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل متقاضی بعد از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و مهر شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می‌کند.

در این مرحله باید اظهارنامه را به اداره داد و مسئول اداره بعد از بررسی پیش‌نویس باید آگهی را امضا کرده  و به ماشین نویسی ارجاع نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول امضاء و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.

گواهی تجدید علامت صادر و بعد از احراز هویت و گرفتن رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید برند

الف)اشخاص حقیقی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
 • مهر و امضاء وکالتنامه

ب)اشخاص حقوقی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
 2. کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات
 3. نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات
 4. مهر و امضاء وکالتنامه
  مشاوره رایگان
  WhatsApp chat